کاشت نهال مهم است یا احیاء اکوسیستم هیرکانی؟

Monday، ۱۱ Bahman ۱۴۰۰

بی شک هر دو مهم است اما بستگی به هدفمان از درختکاری دارد.

کاشت نهال به قصد زیبایی

کاشت نهال به قصد پاکسازی هوا

کاشت نهال به قصد حفظ و بقاء یک جنگل.

شما حامی کدام یک از طرح های نهال کاری خواهید بود؟

کسانی که در یکسال گذشته همراه ما بودند، یا سری به وبلاگ و پستهای تیاور زده اند، تا حدی به فواید و مزایای علمی جنگلها مطلع هستند. اعم از نقش جنگل در ایجاد و حفظ منابع آبی، نقش جنگل در جلوگیری از فرسایش خاکی، نقش جنگل در جلوگیری از سیل، نقش جنگل در پاکسازی هوا و جلوگیری از آلودگی صوتی، نقش اقتصادی جنگل، جنگل و توسعه پایدار روستایی، نقش جنگل در سلامتی روح و ذهن ما و....

بنابراین غایت مطلوب از درختکاری در حفظ و بقاء یک جنگل نهفته است.

درست است که یکی از راه های احیاء اکوسیستم، کاشت نهال است، اما هر کاشت نهالی به احیاء اکوسیستم و زادآوری طبیعی منجر نمی شود. آشنایی با اینکه چه روشی از کاشت نهال میتواند به احیاء اکوسیستم کمک کند موجب میشود تا ما با آگاهی بیشتری نسبت به حمایت از طرح ها و پروژه های درختکاری اقدام کنیم.

برای کسب این آگاهی در بلاگ بعدی به مفهوم اکوسیستم یا زیست بوم می پردازیم.