قطع یک درخت کهنسال، شروع نابودی یک اکوسیستم است!

Monday، ۱۰ Aabaan ۱۴۰۰

برای اغلب مردم به اشتباه جا افتاده است که قطع درخت فقط قطع یک درخت است! اما این تصور غالب کاملا اشتباه است. قطع یک درخت کهنسال شروع نابودی یک اکوسیستم را در پی دارد! برای درک بهتر این موضوع با یک سوال شروع میکنیم، آیا میدونستید که در انتهای ریشه درختان کهنسال چشمه وجود دارد ؟

درخت طی مراحلی، گاز کربنیک را از طریق روزنه برگ‌هایش جذب می‌کند در مقابل اکسیژن را به هوا پس می‌دهد. خوراک اصلی درخت گازکربنیک است که پس از انباشت کامل گازکربنیک در تمامی اندامش، مازاد آن را از طریق ریشه‌های موئین ریشه عمودی خود به ‏سنگ مادری زمین(عمق ۱۵یا ۲۰متر) تزریق می‌کند.طی بارش، آب باران از طریق ریشه‌ها جذب و با CO2‏ ترکیب شده و نهایتا اسیدکربنیک تشکیل می‌شود که بی‌رنگ‌‌ترین و بی‌بوترین اسید دنیاست. اسیدکربنیک سنگ مادری را تجزیه و حل می‌کند، بدین‌ترتیب پای ریشه درخت، حفره ‏یا کارست ایجاد می‌شود. بارانی که در جنگل می‌بارد در آن حفره عمق ۱۵یا ۲۰ متری جمع می‌شود و ‏چشمه را پدید می‌آورد.»

‏در توصیف اهمیت چشمه‌های جنگلی باید گفت: «خصلت چشمه‌های جنگلی این ‏است که آب جمع شده در درون آن حفره ایجاد شده، مواد معدنی سنگ را به خود جذب می‌کند. حال فرض کنید، ‏درخت در ارتفاع هزار متری از سطح دریاست و به دلیل شیب زمین، چشمه در ارتفاع پایین‌تر بیرون ‏می‌زند. آن ‌وقت ما این درختان قطور را که پای‌شان چشمه است بدون هیچ ارزیابی و از سر ‏ناآگاهی نشانه‌گذاری کرده و قطع می‌کنیم. قطع درخت به معنای خشکاندن چشمه‌ها و بستن ‏راه‌ آب سفره‌های زیرزمینی است. پس به همین راحتی ما تیشه بر ریشه اکوسیستم‌های جنگلی خرد ‏جنگل هیرکانی زدیم.

به دو عکس بالا خوب دقت کنید، با نگاه به این عکسها گویا زمین شکافته شده و شما از زاویه ای دیگر امکان مشاهده انتهای ریشه درختان را دارید.

تیاور، یار و یاور زمین

توسعه اشتغال روستایی و احیاء جنگلهای هیرکانی

عکسها پاییز 1400 جنگلهای هیرکانی گیلان

متن برگرفته از مقالات دکتر داریوش خانلری، جنگل شناس،اکولوژیست جنگل