تیاوَر، یار و یاور زَمین

تیاور، یک فروشگاه آنلاین ساده نیست، ما با کمک شما به توسعه اشتغال روستایی و احیاء جنگل های هیرکانی می پردازیم.

مصاحبه “تیاور” با هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران “کارنگ”

مصاحبه “تیاور” با هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران “کارنگ”

گفت و گوی هم بنیانگذاران “تیاور” با هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران “کارنگ”

برای مطالعه کلیک کنید
سعید و سیما

سعید و سیما

حیات چنان عزیز است که نمیخواستیم چیزی را که زندگی نیست، زندگی کنیم. پس بر آن شدیم که با رهایی از بندهای زندگی شهری به ریشه و اصالتمان یعنی طبیعت برگردیم، زمانیکه بستر زندگی در گیلان برایمان فراهم شد، تیاور متولد شد، تیاور منبع درآمد اصلی ما نیست، بلکه با آن به دنبال تحقق رسالتمان هستیم: دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم ؛ تحویل دهیم...