نقش ما در جنگل های هیرکانی

Wednesday، ۲۶ Aazar ۱۳۹۹

بخش سوم

در باب نقش ما در حفظ جنگل های هیرکانی

سرمايه طبيعي از دو جزء تشكيل ‏شده، يكي منابع طبيعي است و ديگري ارزش خدماتي است كه اين منابع ارايه مي‌كنند. تا ‏زماني كه از خدمات طبيعت استفاده مي‌كنيم، منابع طبيعي حفظ مي‌شود چرا كه در اين ‏شرايط از سود استفاده مي‌كنيم اما اگر از خود منابع طبيعي استفاده كنيم از اصل سرمايه ‏برداشت كرده‌ايم. اين را هم بگويم كه ارزش خدماتي كه جنگل‌ها ارايه مي‌كنند از كالاها و مواد خامي كه از جنگل به دست مي‌آيد خيلي بيشتر است، یعنی خدمات اكولوژيكي، ارزش بسيار بالاتري از مواد خام دارند. اگر درست از ‏ارزش‌ها و خدمات استفاده كنيم اين ارزش‌ها و خدمات دايمي خواهد بود.

مهم است که بدانیم تفاوت جنگل‌هاي بكر با جنگل‌هاي دست‌خورده در اين است كه جنگل‌هاي بكر و ‏كمتر دست‌خورده، توانايي تنظيم و كنترل مشكلات طبیعی را دارند اما جنگل‌هايي كه ‏دستكاري شده‌اند، توانايي تنظيم خود را از دست مي‌دهند. اگر ما به ‏هيركاني كمك نكنيم، اكوسيستم‌هاي هيركاني فرو مي‌پاشند چنانچه در برخي نواحي جنگلي ‏ديگر حتي با حفاظت هم نمي‌توانيم جنگل را نجات دهيم.

اما ما در برابر عظمت میلیون ساله این جنگلها چه نقشی میتوانیم داشته باشیم؟

منطقی است، اگر در نقطه‌اي ‏درخت بلوط با قطر ۲ يا ۳ متر قطع شده باشد يعني يك درخت ۷۵۰ ساله را نابود كرده‌ايم. پس ‏اگر همين امروز هم در همان نقطه احيا با همان نهال آغاز شود ۷۵۰ سال زمان مي‌برد كه ‏جنگل به نقطه اولش برگردد اما اگر ما قدمی برنداریم آینده هیچ چیز از این میراث باقی نخواهد ماند!

و اما روش تیاور برای کمک به احیاء و استمرار تجدید حیات طبیعی جنگل های هیرکانی:

1- حمایت برای جمع آوری بذر درختان بومی جنگلهای هیرکانی

2- حمایت برای ایجاد بانک نشاء درختان بومی جنگلهای هیرکانی

3- حمایت برای تامین نهال بومی جنگلهای هیرکانی

تیاور بخش عمده ای از درآمد خود را به تامین این سه وظیفه اختصاص می دهد تا ما و شما تاثیری جاودان بر سرزمینمان بگذاریم.