“هلیکوباکتر پیلوری” و یکی از فواید روغن زیتون

Monday، ۶ Bahman ۱۳۹۹

“هلیکوباکتر پیلوری” و روغن زیتون، “هلیکوباکتر پیلوری” گونه‌ای از #هلیکوباکتر است که در معده زندگی می کند. میکروب حاوی تاژک‌هایی است که با استفاده از آنها وارد مخاط معده می‌شود تا بتواند از اسید معده دور و زنده بماند.

و حالا روغن زیتون چه تاثیری دارد، هلیکوباکتر پیلوری ، عامل اصلی بیماری‌هایی مثل زخم معده و ناراحتی‌های معده و ابتدای روده است و اصلی ترین عامل سرطان معده می باشد.مطالعه سلولهای سرطانی رده ی AGS تهیه شده از انستیتو پاستور نشان داد که آنتی اکسیدان با مهار رادیکالهای آزاد موجب پیشگیری از سرطان و موجب از بین رفتن هلیکوباکترپیلوری می شود.

روغن زیتون خالص و طبیعی با داشتن مقدار قابل توجهی آنتی اکسیدان به پیشگری از سرطان و بیماریهای دردناک معده کمک میکند.

روغن زیتون صد در صد خالص تیاور، حاصل زحمت کشاورزان طارم را از اینجا تهیه کنید.