روش ارسال سفارشات

Friday، ۱۶ Mehr ۱۴۰۰

بعد از تجربه و همکاری با شرکت های مختلف پستی، تصمیم گرفتیم برای حفظ کیفیت در حمل و ارسال سفارشات و همچنین جهت شفافیت در هزینه ارسال، از این پس با شرکت ماهکس به صورت پس کرایه (پرداخت هزینه پست درب منزل شما) همکاری داشته باشیم.

توضیحات مربوط به این تصمیم رو میتونید با رسم شکل در این فیلم ببینید.